Lapsenhuoltolaki muuttuu – miten osaavien yhteisöjen työkäytännöt kehittyvät?

Alaseminaari Ääni19 Lapsen oikeuksien foorumissa 19.11.2019

 

Keskustelun fasilitoi: Heli Pruuki (Nuori Kirkko ry:n kehitysjohtaja), keskustelijat:

Vaula Haavisto (FT, tämän vuosikymmenen mukana kehittämässä perheasioiden sovittelua)

Minna Kyöstilä (Kanta-Hämeen perheoikeudellisen yksikön esimies, Hämeenlinnan kaupunki)

Anne Meritie (Lahden Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Ero lapsiperheessä- työ /vanhempien ja lasten ja nuorten eroauttaminen)

Sari-Annika Pettinen (Kirkkohallitus/perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija)

Sirpa Salo (Johtaja, Jyväskylän perheasiain neuvottelukeskus, väitellyt lapsen hyvinvoinnista vanhempien pitkittyneissä riitatilanteissa)

Virve-Maria Toivonen (yliopistolehtori, Helsingin yliopisto)

Kari Vilkko (Miessakit ry, vastaava erotyöntekijä)

Johanna Vaitomaa (Ensi- ja turvakotien liitto, projektipäällikkö, Turvassa-hanke)

 

FOKUS: Lapsella on oikeus hyvään perhe-elämään ja ihmissuhteisiin ja oikeus saada äänensä kuuluviin omaa elämää koskevissa ratkaisuissa.

 

Miten vahvistamme lapsen edun ja oikeuksien toteutumista; lapsen osallisuutta, äänen kuulumista ja ihmissuhteiden vaalimista sekä miten tuemme vanhempien yhteistyötä perhe-elämässä ja eron jälkeen? Miten huolehdimme pitkittyneiden ero- ja huoltoriitojen keskellä elävien lasten turvallisuuden ja edun toteutumisesta? Lapsen ääni tulee keskusteluun mukaan videoklippien kautta.

Alaseminaarin päätös (2 min)