LAPE-MUUTOSOHJELMALLA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVÄÄ ARKEA KOKO SUOMESSA: #LAPEMUUTOS ETENEE OIKEAAN SUUNTAAN!

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) alkoi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeena 2015-2018. Sen tavoitteena oli koota hajanaisia palveluita lapsi-, nuori- ja perhelähtöisiksi ja sen myötä vähentää oppimisen ja hyvinvoinnin eriarvoistumista sekä korjaavien palveluiden kustannusten kasvua. Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa –ajattelu on yhdistänyt muutostyössä sosiaali-, terveys- ja sivistystoimea. Lisäksi muutostyössä ovat vahvasti olleet mukana myö järjestöt, seurakunnat sekä lapset, nuoret ja vanhemmat. Palveluiden uudistamisen ohella muutosohjelmassa edistettiin myös tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaa toimintakulttuuria niin palveluissa kuin hallinnossakin. Muutostyötä on tehty koko Suomessa. Keskeisenä muutosvoimana on ollut toimijoiden sitouttaminen yli hallinnonala-, ammattikunta- ja organisaatiorajojen sekä ammattilaisten ja johtajien osaamisen uudistaminen. Seminaarissa kootaan LAPE-muutosohjelman kärkihankekauden ja nk. siltaustoimien 2019 tuloksia ja onnistumisia. Katsomme myös tulevaisuuteen tarkastellen minkälaisin linjauksin pääministeri Rinteen hallitus jatkaa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa.

Avauspuheenvuoro

LAPE oppivana prosessina ja verkostojohtamisen edelläkävijänä
Valtiosihteeri, VTL, YTT (h.c) Maria Kaisa Aula

LAPE-tulokset: sillanrakennusta, sitoutumista ja luottamusta – hyvinvointia ja tuottavuutta!

Mitä tilastot kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehityksestä?
Erikoistutkija, TtT Riikka Ikonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Esimerkki kehittämistyön tuloksista paikallistasolla: Paraneeko hyvinvointi, alenevatko kustannukset?
Perhepalvelujohtaja Krista Ryödi, Lieto

Miten ammattilaisten ja johtajien osaaminen uudistuu tukemaan yhteistä työtä yli hallinnonalarajojen?

LAPE-akatemian opeilla vaikuttavuutta johtamiseen? Alustavia tuloksia LAPE-akatemian ulkoisesta arvioinnista
Projektitutkija KM, KTM Eija Mattila, Turun yliopisto
Valtakunnallinen LAPE-koulutustarjotin tukemaan LAPE-muutoksen ja lapsistrategian toimeenpanoa ja juurtumista
TtM Elsi Similä, Itä-Suomen yliopisto ja KT Jaanet Salminen, Turun yliopisto

Luvassa pitkäjänteisyyttä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen ja hyvinvoinnin johtamiseen – uusi hallitusohjelma tuo jatkuvuutta LAPE-työhön

Uuden hallituskauden LAPE-työn linjaukset ja painopisteeto
Hankepäällikkö Hanne Kalmari (STM) ja projektipäällikkö Katja Bergbacka (OKM)

Alaseminaarin puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Maria Kaisa Aula