MLL:n vanhempainryhmissä vahvistetaan vanhemman kykyä pohtia omaa ja lapsensa näkökulmaa, tunteita ja ajatuksia eli niin kutsuttua mentalisaatiokykyä. Tutkimusten mukaan vanhempien hyvä mentalisaatiokyky ja sosiaalinen tuki vähentävät vanhemmuuden stressiä. Ryhmätoiminnasta tehdään tutkimusta ja lisäksi vanhemmilta kerätään palautetietoa. Ryhmämuotoisen vanhemmuuden tuen integroiminen palveluihin edellyttää näyttöä toiminnan hyödyistä, johdon tukemista sekä ajan ja tilan takaamista työyhteisöille uuden työmuodon omaksumiseksi.

 

 

Vanhemmuutta opitaan yhdessä

Marie Rautava, ohjelmajohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 

Mentalisaatiokyvyn ja vertaistuen merkitys tutkimusten valossa

Johanna Sourander, KM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

 

Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -ryhmät

Tuulikki Matero, suunnittelija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 

Vanhempien ja työntekijöiden ryhmätoiminnasta kokemat hyödyt

Eeva Oksanen, suunnittelija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 

Ryhmämuotoisen työmuodon integroiminen palveluihin

Tiina Kemppainen, kasvatus- ja opetuspäällikkö, Forssan kaupunki

Laila Mäki-Kerttula, terveyden edistämistyön päällikkö, FSHKY

 

Yhteenveto