Myönteinen tunnistaminen on tutkimusperustainen käytännöllinen näkökulma, jota on kehitetty kymmenen vuoden ajan Tampereen yliopiston SPARG-tutkimusryhmän, eri alojen ammattilaisten ja lapsi- ja nuorisoalan järjestöjen yhteistyönä. Se tarjoaa ammattilaisille ja hallinnon toimijoille keinoja tukea lasten ja heidän perheidensä toimijuutta sekä ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä resurssitehokkaasti, osana heidän kanssaan tehtävää jokapäiväistä työtä. Myönteisesti tunnistava yhteisö voi olla matalin kynnys lapsen tukemiseen ja haasteiden ennaltaehkäisyyn, ja vähentää siten muiden palveluiden tarvetta. Näkökulma perustuu lapsen oikeuksien sekä lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan pitkäjänteiseen tutkimukseen. Arjesta voimaa -hankkeessa sitä kehitetään eteenpäin Pelastakaa Lapset ry:n johdolla. Alaseminaari koostuu kahdesta alustuksesta sekä paneelista.

 

Alustajat:

Aluetieteen professori Kirsi Pauliina Kallio, Tampereen yliopisto

Hankesuunnittelija Katja Mettinen, Pelastakaa Lapset ry

 

Paneeliin osallistujat:

Satu Antikainen, päiväkodin johtaja, Hämeenlinnan kaupunki

Kirsi Pauliina Kallio, aluetieteen professori, Tampereen yliopisto

Katja Mettinen, hankesuunnittelija, Pelastakaa Lapset ry

Maria Palo-oja, varhaiskasvatuksen opettaja, Lempäälän kunta

Elina Stenvall, kehittämissuunnittelija, SOS-Lapsikylä