Lapsen
oikeuksien
foorumi
2020

19.11.2020 @ Verkatehdas, Hämeenlinna

Teema

Teema 2020

Tämän vuoden teema on toisin tekeminen.

Kuluneen kevään aikana pakko on mahdollistanut uuden tavan toimia ja kunnissa on tuotettu palveluja toisin. ÄÄNI20-foorumissa pohdimme mitä ja miten voimme tehdä toisin, että palvelujärjestelmä vastaa lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Mitä voimme tehdä toisin, että osallisuus toteutuu ja lapset, nuoret ja perheet saavat sellaiset elämän mahdollisuudet kuin he tarvitsevat?

Päivän aikana saat uskoa, vahvistusta ja konkreettisia keinoja sen varmistamiseksi, että kuntanne toimii jatkossakin hyvällä tavalla toisin ja viheliäisimmät ongelmat saadaan ratkaistua. Jokainen osallistuja tulee paikalle ”toisintekemisen” kokemukset ja tarpeet mukanaan ja keskinäinen keskustelu tulee olemaan tärkeä osa päivän antia.

Ohjelman perustana on lapsen oikeuksien sopimus ja lasten oikeudet sekä tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon yhdistäminen.

Tapahtuma on suunnattu kuntien päättäjille ja viranhaltijoille sekä muille lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville tahoille.

Laita päivä jo kalenteriin! Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Tapahtuman toteuttavat Hämeenlinnan kaupunki, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Kuntaliitto, Suomen UNICEF ja Alli Paasikiven säätiö. Tapahtuman kumppanina toimii Lastensuojelun Keskusliitto.

jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. meillä on yhteinen vastuu varmistaa, että jokainen lapsi saa turvallisen lapsuuden ja hyvät lähtökohdat elämälleen kotitaustasta riippumatta.

Sanni Grahn-Laasonen

Julkilausuma

Julkilausuma 2019 on julkaistu

Vuoden 2019 ÄÄNI-tapahtuman teema on osaavat yhteisöt lapsen tukena. Sillä halutaan korostaa peruspalveluiden ja lähiyhteisön roolia lapsen kasvun aikana. Suomessa liian suuri osuus lapsista ja nuorista päätyy lastensuojelun tai psykiatrisen palveluiden piiriin. Sen sijaan he tarvitsisivat laadukasta tukea aikaisemmin, omissa kasvuympäristöissään.

Osaavat yhteisöt lapsen tukena -julkilausumassa esitetään, että 

  1. Valtakunnallisella tasolla tulee jatkaa tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaa hallinnonalat ylittävää kehittämistä, kehittää monialaista koulutusta, luoda näyttöön perustuvalle psykososiaaliselle tuelle kansalliset rakenteet ja lisätä lasten osallisuutta. 
  2. Tulee parantaa lasta odottavien perheiden mielenterveyshäiriöiden ehkäisyä ja varmistaa vanhemmuuden, parisuhteen ja erotilanteen varhainen tuki sekä turvata pari- ja perheterapian palvelut.
  3. Matalan kynnyksen vanhempainryhmätoiminta tulee vakiinnuttaa. 

Tutustu julkilausumaan kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä!

Ohjelma

Ohjelma

Ääni20 – Lapsen oikeuksien foorumin ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä.

lapsen oikeuksista suurin on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja leikkiin. lapsista on pidettävä huolta, rohkaistava ja kuultava heidän näkemyksiään.

Annika Saarikko

Koska?

Koska?

Ääni19 – Lapsen oikeuksien foorumi järjestetään 19.11.2020 Hämeenlinnan Verkatehtaalla.

Verkatehdas sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa erinomaisten kulkuyhteyksien päässä. Pääset sekä junalla että bussilla ihan lähelle!

Hyvä yhteiskunta kantaa ennen kaikkea huolta lapsistaan

Sixten Korkman

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen aukaa myöhemmin syksyllä 2020.